Registrering & ägarbyte blanketter

I bifogade dokument finner du ansökan för registrering & ägarbyte

Tilläggsregistrering på häst med utländskt pass gäller alla hästar som är mer än 90 dagar i ett annat land, eller har varit mer än 90 dagar i ett annat land. Undantaget är hingstar som ska vara en avelssäsong. Det skall vara ansökt inom 30 dagar.

Anmälan om tilläggsregistrering skickas till:

Marie Andersson
Skäppentorp 201
384 31 Blomstermåla

Från och med 1/1 2016  skall även en id kontrollant tittat på passet och gjort en kontroll att det är rätt häst/pass chip konturdiagram.