Överföring av Sektioner

För att registreras som sektion A måste båda föräldrarna vara renrasiga registrerade som sektion A enligt gällande bestämmelser.

Om en sektion A växer över den maximala höjden, skall de överföras till sektion B, med ett intyg ifyllt av en veterinär för att bekräfta djurets korrekta höjd eller ett gällande slutmätnings intyg från Svenska Ridsportförbundet.

Det är inte möjligt för sektion B att omregistreras till sektion A oavsett höjd.

För att registreras som sektion B måste båda föräldrarna redan vara registrerade som antingen sektion A eller sektion B.

Om man korsar sektion A och sektion B med sektion C och D måste avkomman registreras som Cob-typ oavsett höjd.

Med korsning mellan sektion C och sektion D, bör den förväntande höjden på avkomman föreslås utav uppfödaren och denne avgöra om fölet är sektion C eller D.

Om en welshponny av cobtyp växer över den maximala höjden, skall den överföras till sektion D, med ett intyg ifyllt av en veterinär för att bekräfta djurets korrekta höjd eller ett gällande slutmätningsintyg av Svenska Ridsportförbundet.

Om en sektion D som är registrerad som sektion D men inte kommit upp i den förväntande höjden kan denna omregistreras som sektion C när den uppnått 7 års ålder, 7 år för att säkerställa att det inte finns någon sen tillväxtspurt.