Sektion WPB

Var tog hingsten vägen?

 • 2024 ~ D’One, Lic.nr: 87-0076. Kastrerad.
 • 2023 ~ A lot of XO, Lic. nr: Lic.nr: 87-0071. Kastrerad.
 • 2023 ~ Gryets Golden Lock, Lic.nr: 87-0070. Kastrerad
 • 2023 ~ Hot Shot A, Lic.nr: 87-0005. Död.
 • 2022 ~ Arhults Darcy, Lic.nr: 87-0056. Kastrerad
 • 2022 ~ Illinois, Lic.nr: 87-0067. Kastrerad
 • 2021 ~ Editions High Five. Kastrerad
 • 2020 ~ Casino Royale K 87-0019. Kastrerad
 • 2020 ~ Very Special 87-0062. Kastrerad
 • 2019 ~ SB Royal Breeze. Kastrerad
 • 2019 ~ ReActive Royal. Död
 • 2019 ~ Speyksbosch Dancer WPB 1. Död
 • 2018 ~ Balfour Valentino. Kastrerad
 • 2018 ~ Spoorzicht’s Chivaldie. Kastrerad
 • 2018 ~ Avalanche On the Rocks. Kastrerad
 • 2018 ~ Damien. Kastrerad
 • 2017 ~ Power of Independence. Död
 • 2017 ~ Axxas Nocturne, Lic.nr: 87-0026. Kastrerad
 • 2017 ~ Kessy´s Derano ur aveln
 • 2017 ~ Jack Sparrow II. Fråntagen sin licens. Föl tillverkade efter 2017-01-01 är ej stamboksberättigade.
 • 2017 ~ K2 Golden Top, Lic.nr: 87-0024. Kastrerad
 • 2016 ~ Veronas Bo-Gi ELIT. Död
 • 2016 ~ EG Pauli. Död
 • 2015 ~ Power of Independence. Fråntagen sin licens
 • 2015 ~ Oh Jambo Jambo 87-0031. Kastrerad
 • 2014 ~ Commudus Arden WPB 28. Kastrerad
 • 2013 ~ Flipp 87-0002. Kastrerad
 • 2012 ~ Orchard D’Avranches 87-0013. Död
 • 2011 ~ Petite Filou 87-0012. Död
 • Decoy Di Caprio 87-0010. Kastrerad
 • Manboy 87-0023. Kastrerad
 • Sepstrups Clinton 87-0014. Fråntagen sin licens
 • Untouchable 87-0011. Kastrerad
 • Friis Kahlua WPB 29. Åter Danmark
 • Golden Sun Dancer. Kastrerad
 • Kessy’s Derano. Ur avel