Uppdateringar 20170329

Uppdaterat:   SydWelsh kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte finns <<här>>

Kallelse till SydWelsh årsmöte finns under fliken SydWelsh                    

kallelse årsmöte 2017

                                                                             OBS Viktigt!!

Från och med 01.01 2016 skall Maiden mares (förstföderskor) DNA testas senast i samband med första fölets registrering. Se information ”Maiden mares/förstföderskor”