Sektion B

Var tog hingsten vägen?

 • 2023 ~ Sarken Sirion, Lic.nr: 35-0202. Återkallat Licens
 • 2023 ~ Joelsbo Hamilton. Lic.nr: 35-0223. Kastrerad.
 • 2023 ~ Algrey Summer’s Knight KWB 220. Kastrerad.
 • 2023 ~ Downland Wild Fowler RW 117. Död.
 • 2023 ~ Kulltorps Arkitekt RW 109. Död.
 • 2023 ~ Lillemons Lightning RW 102. Död.
 • 2023 ~ Störtebekers Big Cracker. Död.
 • 2021 ~ Lemonshill Falcon till Nederländerna
 • 2021 ~ Simberg Hobnob RW 94. Död
 • 2020 ~ Joelsbo Caruzel. Fråntagen Licens.
 • 2020 ~ Simberg Hip Hop RW 121. Tagen ur avel
 • 2020 ~ Moflos Zmirnof, Licensnr. 35-0134. Död
 • 2020 ~ Micenas McDreamy. Kastrerad
 • 2020 ~ Brandy II. Död
 • 2019 ~ Treflan Deio. Kastrerad
 • 2019 ~ Joelsbo Maserati. Kastrerad
 • 2019 ~ Caspian RW 110. Död
 • 2019 ~ Arhults Hermes. Exporterad till UK
 • 2018 ~ Fabian II RW 79. Död
 • 2018 ~ Brantsviken our Belmondo KWB 146. Kastrerad
 • 2018 ~ Birtley Don, Licensnr. 35-0182. Död
 • 2018 ~ Simbergs Senator RW 92. Död
 • 2018 ~ Ollies Captain RW 118. Död
 • 2018 ~ Birtley Caspar, Licensnr. 35-0190. Kastrerad
 • 2018 ~ Linksbury Royalist RW 82. Död
 • 2018 ~ Wedderlie Marwin, Licensnr. 35-0200. Död
 • 2018 ~ Mowbray Pilgrim. åter i UK
 • 2017 ~ Kulltorps Qapital KWB 195. Kastrerad 2017
 • 2017 ~ Carrwood Redwing KWB 167. Kastrerad 2017
 • 2017 ~ Brantsviken Hooch. Kastrerad augusti 2017
 • 2017 ~ Cottrell Mystery. Död
 • 2016 ~ Dino II Licensnr. 35-0173. Kastrerad
 • 2016 ~ Bostorp Bells RW 96. Död
 • 2016 ~ Rimskij 35-97-5720. Fråntagen sin licens
 • 2016 ~ Simberg Spinner 35-94-4380. Fråntagen sin licens
 • 2015 ~ Møllegaards Orion Surprise RW 81. Död
 • 2015 ~ Steehorst Talento KWB 169. exporterad Portugal
 • 2015 ~ Thistledown Artic Wind. Kastrerad
 • 2015 ~ Rosedale Mantovanni. Kastrerad
 • 2015 ~Kulltorps Juventus. Kastrerad
 • 2015 ~ Joelsbo Clic RW 111. Kastrerad
 • 2015~ Wildzangs Gloriant RW 89. Död
 • 2015 ~ Locksley Don Galliano 35-0174. Åter i UK
 • 2014 ~ Brantsviken Melwas 35-0181. Fråntagen sin licens
 • 2014 ~ Wildzang´s Socrates 35-0184. Åter Holland
 • 2014 ~ Thornberry Love Knot RW 86. Död
 • 2013 ~ Game Over 35-0165. Fråntagen sin licens
 • 2013 ~ Calypso II 35-0133. Fråntagen sin licens
 • 2013 ~ Kulltorps Kalle 35-0168. Kastrerad
 • 2013 ~ Lillemons FZR 35-0163 Död
 • 2013 ~ Karlsfälts Caruso RWR 7. Död
 • 2013 ~ Risegårds Magnifik 35-0166. Kastrerad
 • 2013 ~ Hilin Jack the Lad 35-0161. Kastrerad
 • 2013 ~ Bravo RW 87. Fråntagen sin licens
 • 2013 ~ Sianwood Accolade 35-0153. Kastrerad
 • 2013 ~ Sianwood Accolade 35-0154. Kastrerad
 • 2013 ~ Smirnoff af Ölandia 35-0136. Fråntagen sin licens
 • 2012 ~ Karlsfälts Bocelli RW 102. Kastrerad
 • 2012 ~ Cennen Schubert 35-0145. Död
 • 2012 ~ Dennis III 35-0148. Död
 • 2011 ~ Walero 35-0160. Kastrerad
 • 2011 ~ Mintfield Sandpiper 35-0178. Åter i Storbritannien
 • 2011 ~ Stoak Tuscany 35-0175. Åter i Storbritannien
 • 2010 ~ Bona Fide RW 83. Död
 • 2010 ~ Sörelgens Chess RW 85. Död
 • 2009 ~ Telynau Souza 35-0162. Åter i Danmark
 • Benjamin RW 90. Fråntagen sin licens
 • Sukat RW 90. Kastrerad
 • Moelgarnedd Dewin RW 112. Såld till Danmark
 • Moelgarnedd Montana RW 114. Såld till Danmark
 • Arhults Alexander 35-0156. Kastrerad
 • Bazooka II 35-0137. Fråntagen sin licens
 • Caramell DC 35-0171. Kastrerad
 • Fulnahos Ary 35-0131. Kastrerad
 • Ikaros 35-0139. Kastrerad
 • Lillemons Thunder Ace 35-0132.Exporterad till Estland
 • Breeton Dai. Åter i Holland
 • Simms Cinzano, Licensnr. 36-0114. Kastrerad
 • Moelgarnedd Dewin RW 112. Åter Danmark
 • Cottrell Mystery. Död
 • Mynyddgraig Neifion. Åter UK
 • Stings Yaris. Kastrerad
 • Stougjeshoeve Envoy. Åter NL
 • Särkens Wind Dancer. Kastrerad
 • Glansevin Gadabout RW 80. Död