Maiden mares / förstföderskor

Fr.o.m 2016 ska alla maiden mares (förstföderskor) DNA-testas (detta gäller ej welsh partbred). Det innebär att de ston som aldrig har haft föl förut ska lämna in tagelprov för DNA typning av individen själv. Det behöver inte göras någon härstamningskontroll mot fader eller moder.

Detta kan man göra själv, Man behöver inte ta ut id-kontrollant, men är man osäker kan man passa på att göra det i samband med att man har ute id-kontrollant som chippar och ritar fölet som stoet har fått. Gör man det, måste man skriva på registreringsblanketten, som man skickar med handlingarna för registrering till registratorn, att DNA komplettering kommer och sedan skicka det till registratorn när man har fått ett svar. Det brukar ta max sex veckor om man skickar till SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

tagel id.PNG

Kort guide till hur du packar.

Nedan finns länk till SLU där det även finns en kortare film hur man rycker taglet och packar för inskick till SLU. Det finns även fler länkar med alternativa labb som man också kan skicka till i USA och UK.

Här finns länkar till några laboratorier som utför DNA-analyser

Sveriges Lantbruksuniversitet
https://www.slu.se/institutioner/husdjursgenetik/om-institutionen/hgenlabtest/hast1/ 
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/hgen/hgenlab/hastremiss/hastremiss_220226.pdf

Animalgenetics UK
http://www.animalgenetics.eu/Equine/equine-index.html
http://www.animalgenetics.eu/Equine/equine-test-now-equine.html
http://www.animalgenetics.eu/Forms/UK%20Equine%20Submission%20Form%20(2015).pdf

Animalgenetics USA
http://www.animalgenetics.com/Equine/Equine_Index.asp
http://www.animalgenetics.com/Equine/Equine_Test_Now.asp
http://www.animalgenetics.com/Forms/EquineUS2015.pdf