Engelska ridklasser

Klass: Lead Rein

Lead Rein

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppen för:  Welsh sektion A eller B, sto eller valack inte högre än 122 cm.
Ryttare måste ha fyllt 3 år men inte fyllt 9 år.
——
Ponnyn skall ridas på passande bett, där tyglarna skall gå direkt från bettet till
ryttarens hand. Ledtygeln skall fästas i nosgrimman.
Inga extra inspänningstyglar får användas  utan endast ett handtag är tillåtet
att fästas på sadeln. Ledaren skall vara prydligt klädd.
Klassens genomförande: enligt domarens anvisningar i skritt och trav
samt halt och stillastående på lång tygel.

Klass: First Ridden

First ridden

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppen för sektion A eller B, ston eller valacker ej högre än 128 cm.
Ryttare får deltaga t.o.m. det år den fyller 12 år.
——
Ponnyn rids på passande bett, ponnyn skall ej galoppera,
utom i den individuella uppvisningen.
Klassens genomförande: enligt domarens anvisningar i skritt och trav
gemensamt, samt en individuell uppvisning enligt domarens anvisningar
där även galopp ingår, samt halt och stillastående på lång tygel.

Klass: Welsh Mountain Open

Open

Observera att programmet gäller samtliga Open-klasser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppen för sektion A, ston och valacker. Ryttaren skall vara proportionerlig.

Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp
enligt domarens anvisning.
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav galopp samt ökad galopp,
ca 3-4 min. efter eget program,  Ponnyn visas sedan för hand och bedöms
exteriört och rastyp, samt att domaren bedömer sättet som den visas upp på.

Klass: Welsh Mountain – Hingstar Open
Öppen för sektion A, hingstar. Ryttaren skall vara 13 år fyllda
och för övrigt proportionerlig.
—–
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp
enligt domarens anvisning.
—–
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav galopp samt ökad galopp,
ca 3-4 min. efter eget program,  Ponnyn visas sedan för hand och bedöms
exteriört och rastyp, samt att domaren bedömer sättet som den visas upp på.
Om ryttaren är yngre än 16 år skall annan handler över 16 år inkallas, för detta
moment måste med för att hela uppvisningen skall räknas som fullföljd och
medföra eventuell placering.

Klass: Welsh Ponny Open
Öppen för sektion B, ston och valacker. Ryttaren skall vara proportionerlig.
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp
enligt domarens anvisning.
—–
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav galopp samt ökad galopp,
ca 3-4 min. efter eget program,  Ponnyn visas sedan för hand och bedöms
exteriört och rastyp, samt att domaren bedömmer sättet som den visas upp på.

Klass: Welsh Ponny  – Hingst Open
Öppen för sektion B, hingstar. Ryttaren skall vara 13 Ryttaren skall vara
13 år fyllda och för övrigt proportionerlig.
—-
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp
enligt domarens anvisning.
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav galopp samt ökad galopp,
ca 3-4 min. efter eget program,  Ponnyn visas sedan för hand och bedöms
exteriört och rastyp, samt att domaren bedömer sättet som den visas upp på.
Om ryttaren är yngre än 16 år skall annan handler över 16 år inkallas, för detta
moment måste med för att hela uppvisningen skall räknas som fullföljd och
medföra eventuell placering. 

Klass: Welsh Ponny av Cob-typ  Open 
Öppen för sektion C, ston och valacker.
Ingen åldersgräns men ekipaget skall vara proportionerligt.
——
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp
enligt domarens anvisning.

Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav galopp samt ökad galopp,
ca 3-4 min. efter eget program,  Ponnyn visas sedan för hand och bedöms
exteriört och rastyp, samt att domaren bedömer sättet som den visas upp på. 

Klass: Welsh Ponny av Cob-typ – Hingst Open
Öppen för sektion C, hingstar. Ryttaren skall vara 15 år eller äldre,
ekipaget skall vara proportionerligt.
——
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp
enligt domarens anvisning.
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav galopp samt ökad galopp,
ca 3-4 min. efter eget program,  Ponnyn visas sedan för hand och bedöms
exteriört och rastyp, samt att domaren bedömer sättet som den visas upp på.
Om ryttaren är yngre än 16 år skall annan handler över 16 år inkallas, för detta
moment måste med för att hela uppvisningen skall räknas som fullföljd och
medföra eventuell placering.

Klass: Welsh Cob Open
Öppen för sektion D, ston och valacker.
Ingen åldersgräns men ekipaget skall vara proportionerligt.
——
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp
enligt domarens anvisning.
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav galopp samt ökad galopp,
ca 3-4 min. efter eget program,  Ponnyn visas sedan för hand och bedöms
exteriört och rastyp, samt att domaren bedömer sättet som den visas upp på.

Klass: Welsh Cob – hingstar  Open
Öppen för sektion D, hingstar.  Ryttaren skall vara 15 år eller äldre.

Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp
enligt domarens anvisning.
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav galopp samt ökad galopp,
ca 3-4 min. efter eget program,  Ponnyn visas sedan för hand och bedöms
exteriört och rastyp, samt att domaren bedömer sättet som den visas upp på.
Om ryttaren är yngre än 16 år skall annan handler över 16 år inkallas, för detta
moment måste med för att hela uppvisningen skall räknas som fullföljd och
medföra eventuell placering. 

Best in Show Ridna Welshponnyer med reserv, endast renrasiga welsh.

Varje klassvinnare och andraplacerad (om deltagarantalet varit fyra eller fler)
tävlar om BIS med reserv.

Ridklasser welsh partbred

Klass: Lead Rein
Öppen för sto eller valack inte högre än 122 cm.
Ryttare måste ha fyllt 3 år men inte fyllt 7 år.
Ponnyn skall ridas på passande bett, där tyglarna skall gå direkt från bettet till
ryttarens hand. Ledtygeln skall fästas i nosgrimman.
Inga extra inspänningstyglar får användas  utan endast ett handtag är tillåtet
att fästas på sadeln.  Ledaren skall vara prydligt klädd.
—–
Klassens genomförande: enligt domarens anvisningar i skritt och trav
samt halt och stillastående på lång tygel.

Klass: First Ridden
Öppen för ston eller valacker ej högre än 128 cm.
Ryttare får deltaga t.o.m. det år den fyller 10 år.
Ponnyn rids på passande bett, ponnyn skall ej galoppera, utom i den
individuella uppvisningen.
——
Klassens genomförande: enligt domarens anvisningar i skritt och trav
gemensamt, samt en individuell uppvisning enligt domarens anvisningar
där även galopp ingår, samt halt och stillastående på lång tygel. 

Klass: Welsh partbred – small (under 148 cm) – Open
Öppen för ston och valacker.  Ryttaren skall vara proportionerlig
——
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp
enligt domarens anvisning.
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav galopp samt ökad galopp,
ca 3-4 min. efter eget program,  Ponnyn visas sedan för hand och bedöms
exteriört, samt att domaren bedömer sättet som den visas upp på.

Klass: Welsh partbred – small (under 148 cm) – Hingstar  Open
Öppen för hingstar. Ryttaren skall vara 14 år fyllda för övrigt proportionerlig.
——
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp
enligt domarens anvisning.
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav galopp samt ökad galopp,
ca 3-4 min. efter eget program,  Ponnyn visas sedan för hand och bedöms
exteriört, samt att domaren bedömer sättet som den visas upp på.
Om ryttaren är yngre än 16 år skall annan handler över 16 år inkallas,
för detta moment måste med för att hela uppvisningen skall räknas som
fullföljd och medföra eventuell placering. 

Klass: Welsh partbred – large (över 148,1 cm) – Open
Öppen för ston och valacker.  Ingen åldersgräns.

Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp
enligt domarens anvisning.
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav galopp samt ökad galopp,
ca 3-4 min. efter eget program,  Hästen visas sedan för hand och bedöms
exteriört, samt att domaren bedömer sättet som den visas upp på.

Klass: Welsh partbred – large (över 148,1 cm) – Hingstar  Open
Öppen för hingstar. Ryttaren skall vara 14 år eller äldre.
—-
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp
enligt domarens anvisning.
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav galopp samt ökad galopp,
ca 3-4 min. efter eget program,  Ponnyn visas sedan för hand och bedöms
exteriört, samt att domaren bedömer sättet som den visas upp på.
Om ryttaren är yngre än 16 år skall annan handler över 16 år inkallas,
för detta moment måste med för att hela uppvisningen skall räknas som
fullföljd och medföra eventuell placering.                                                      

Best in Show Ridna Welshpartbred  med reserv. 

Varje klassvinnare och andraplacerad (om deltagarantalet varit fyra eller fler)
tävlar om BIS med reserv.