Program Engelska Ridklasser

Ridklasser och program

2021 Anvisningar Ridklasser

Allmänna bestämmelser och utförande för engelska ridklasser

I ridklasser bedöms ekipagens helhetsintryck, stor vikt läggs vid att ponnyn har vägvinnande rörelser, går lätt för hand och förefaller angenäm att rida, samt att den har ett gott lynne.
*Visningen för hand är inte obligatoriskt för utställningarna, det är upp till arrangören att besluta beroende på tidsplanen och antal deltagare, det skall tydligt framgå i meddelande till utställare om visning för hand skall ingå i bedömningen.

Utrustning
Sporrar får inte bäras i någon klass.
Sadeln skall vara av modell så att den ligger intill hästen och skuren så att bogen syns.
En vojlock av en färg som inte utmärker sig bör användas.
Träns, vanligt bett, kandar eller pelham med två tyglar används.
Ingen nosrem typ ”snokrem” används, ordinärt pannband, inget brass eller dyl. som man använder vid visning för hand.
Inga extra tyglar el.dyl. Boots, benskydd får ej heller användas i de vanliga klasserna.

Klädsel
Ridbyxor, vita, gula eller creamfärgade.
Till jodhpursmodell med jodhpurs skall band under foten användas. Ridstövel får bäras.
Ridjacka av Tävlingsmodell eller Tweedmodell, med eller utan ordinärt färgad väst.
Ljus skjorta med krage och slips eller plastrong.
Handskar bör bäras.
Smycken bör inte bäras.
Intrycket skall vara snyggt, bekvämt och säkert.
Godkänd hjälm skall alltid bäras. Om hjälmen faller av eller hakbandet går upp, är det förbjudet att fortsätta ritten utan att sätta på sig hjälmen eller fästa hakbandet igen.

Uppförande
Domaren har rätt att be ponny/cob som kan verka vara farlig att rida, att lämna ringen.
Utställare får inte ta ponnyn ur ringen under bedömningen utan domarens tillstånd. Klassen slutes när domaren säger till.
Om ryttaren ramlar av eller blir avkastad får denne inte fortsätta, utan måste lämna ringen ledande sin ponny/cob till fots.
Ryttarbyte får ej göras utan domarens tillstånd.
Om en ryttare har kvalificerat sig med två ponnyer/cobbar till championatet, måste en ersättare till den ena ponnyn/cobben väljas.
Hästskötare får lov att hjälpa till när ponny/cob sadlas av i ringen, denne skall då alltid vara trevligt och prydligt klädd.
I alla rid eller körklasser måste ponny/cob vara 4 år eller äldre.
Ston med diande föl får ej deltaga i rid eller körklasser.
Ingen ponny/cob får ledas i ledtygel i någon klass, med undantag av Lead Rein.


KÖRKLASSER
Klass 41 LB Nybörjarklass Lätt Svenskt Dressyrprogram Nr 2
Klass 42 LA Lätt Svenskt Dressyrprogram Nr 3
Klass 43 Medelsvår – Svenskt Dressyrprogram
Utomhusbana.
Information om de olika programmen finns att hitta på:  http://www 3 ridsport.se /Tavling/Korning 1/Dressyrprogram


Mixed Mountain and Moorland klasser

Welshponnyer kan starta både i Renrasig klass och M&M klass.

Klass 44 Lead Rein
Öppen för: Sto eller valack inte högre än 128 cm. Ryttare 3 – 9 år.
Ponnyn skall ridas på passande bett, där tyglarna skall gå direkt från bettet till ryttarens hand. Ledtygeln skall fästas i nosgrimman. Inga extra inspänningstyglar får användas utan endast ett handtag är tillåtet att fästas på sadeln. Ledaren skall vara prydligt klädd och ha huvudbonad..
Klassens genomförande: enligt domarens anvisningar i skritt och trav samt halt och stillastående på lång tygel.

Klass 45 First Ridden
Öppen för ston eller valacker ej högre än 128 cm. Ryttare får deltaga t.o.m. det år den fyller 12 år.
Ponnyn rids på passande bett, ponnyn skall ej galoppera, utom i den individuella uppvisningen.
Klassens genomförande: enligt domarens anvisningar i skritt och trav gemensamt, samt en individuell uppvisning enligt domarens anvisningar där även galopp ingår, samt halt och stillastående på lång tygel.

Klass 46 First Ridden
Öppen för ston och valacker över 128cm. Ryttaren skall vara proportionerlig.
Ponnyn rids på passande bett, ponnyn skall ej galoppera, utom i den individuella uppvisningen.
Klassens genomförande: enligt domarens anvisningar i skritt och trav gemensamt, samt en individuell uppvisning enligt domarens anvisningar där även galopp ingår, samt halt och stillastående på lång tygel.

Klass 47 Novice
Öppen för ston och valacker under 128cm. Ryttaren skall vara proportionerlig.
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning.
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget program.
*Ponnyn visas sedan för hand och bedöms exteriört och rastyp, samt att domaren bedömer sättet som den visas upp på.

Klass 48 Novice
Öppen för ston och valacker mellan 128cm – 138cm. Ryttaren skall vara proportionerlig.
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning.
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget program.
*Ponnyn visas sedan för hand och bedöms exteriört och rastyp, samt att domaren bedömer sättet som den visas upp på.

Klass 49 Novice
Öppen för ston och valacker över 138 cm. Ryttaren skall vara proportionerlig.
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning.
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget program.
*Ponnyn visas sedan för hand och bedöms exteriört och rastyp, samt att domaren bedömer sättet som den visas upp på.

Klass 50 Open
Öppen för ston och valacker upp till 128cm. Ryttaren skall vara proportionerlig.
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning.
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget program.
*Ponnyn visas sedan för hand och bedöms exteriört och rastyp, samt att domaren bedömer sättet som den visas upp på.

Klass 51 Open
Öppen för ston och valacker mellan 128cm – 138cm. Ryttaren skall vara proportionerlig.
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning.
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget program.
*Ponnyn visas sedan för hand och bedöms exteriört och rastyp, samt att domaren bedömer sättet som den visas upp på.
Klass 52 Open
Öppen för ston och valacker över 138cm. Ryttaren skall vara proportionerlig.
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning.
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget program.
*Ponnyn visas sedan för hand och bedöms exteriört och rastyp, samt att domaren bedömer sättet som den visas upp på.

Klass 53 Young Handler 8 år och yngre
Det som bedöms är visarens förmåga att visa ponnyn, alltså inte ponnyn i sig. Dock skall ponnyn var i fint skick och iordninggjord för utställning. Ponnyn skall vara 4 år och äldre, sto eller valack, och ej överstiga 137 cm. Ponnyn skall visas i träns med tyglar och nosgrimma. Visaren skall vara prydligt klädd för visning och bära hjälm. En vuxen får vara med i ringen men ej ingripa i visningen eller ge direktiv till visaren.

Klass 54 Young Handler 9-12 år
Samma som för klass 53 förutom att en vuxen ej får vara med i ringen. Anmälningsavgift 100 kr. Ange visarens namn och ålder på anmälningsblanketten.

Mountain and Moorland Ridden Mini Champion med reserv
Varje klassvinnare (1 – 2 starter) och andraplacerad (om deltagarantalet varit 3 eller fler) från Lead Reinklasserna och First Ridden klasserna, tävlar om ridden champion med reserv.

Mountain and Moorland Ridden Champion med reserv
Varje klassvinnare (1 – 2 starter) och andraplacerad (om deltagarantalet varit 3 eller fler) från övriga klasser, tävlar om ridden champion med reserv.