Registrering & ägarbyte

SWFs registrator
Marie Andersson
Skäppentorp 201
384 31 Blomstermåla
registrator@swf.nu
Skicka gärna sms i första hand så ringer jag upp er när jag kan.
Nr 0702-873838

Biträdande registrator (Sköter ägarbyten)
Ingela Johansson
Hamra Norregård 7
333 74 Bredaryd
Tfn 0708-384 904
bitr.registrator@swf.nu

Anvisningar gällande registrering och pass

Vi råder alla att skicka in passet/passen med rekommenderad post då passet är en värdehandling. Skriv alltid avsändare på kuvertet. Passet skickas åter mot postförskott, betala inte i förväg. Kom ihåg att inskickade ofullständiga ansökningar tar längre tid att behandla och kan medföra att en extra avgift tas ut eller att de skickas tillbaka till avsändaren.

Tilläggsregistrering av importerad ponny ska ansökas inom 30 dagar om syftet är att ponny ska vara i landet mer eller lika med 90 dagar.  Ponnyer/hästar som kommit hit efter 2016-01-01 har 30 dagar på sig att ansöka om tilläggsregistrering. Svenskregistrerad och tilläggsregistrerad är samma sak. Kontrollera era pass innan ni skickar in dem, finns en stämpel från SWF samt ett nummer som börjar på 35-, 36-, 37-, 42- och 87- så är ponnyn/cobben redan registrerad i Sverige och inget mer behöver göras.

Från och med 2016-01-01 skall förstföderskor – maiden mares – DNA-typas senast i samband med första fölets registrering.

För registrering mm i SWF behövs följande;

Ägarbyte

 • Om senaste ägarbytet registrerades hos SWF efter november 2019, används en ifylld ”Hästägarblankett” (gult papper med SWFs stämpel och underskrift). Blanketten skall skickas in i original.
 • Om senaste ägarbytet registrerades hos SWF innan november 2019, används istället en ifylld ”Ägarbytesblankett”.
 • Kopia på köpehandling/kvitto som styrker äganderätt till ponny/cob.
 • Passet behöver INTE skickas in.

Ägarbyten ska förskottsbetalas till SWF:s pg 30202-6 eller med swish till 123 287 9336, Ange ”Ägarbyte” och reg.nr som meddelande. Maila kvitto på betalning 100kr för medlemmar och 200kr för icke medlemmar +15 kr för porto eller skicka med kvitto, när blanketten för ägarbyte skickas in.

Svenskfött föl registrerat födelseåret/senast sex månader efter födelsedatum – beroende på vilket som infaller senast.

 • Ifylld blankett ”Registreringsansökan”
 • Betäckningsrapport i original
 • Signalementsbeskrivning
 • Chipmärkningsrapport
 • Streckkodsremsa/remsor
 • Kuvert med tagel för arkivering
 • Kopia av faderns härstamning (om denne inte redan finns i Blå Basen)
 • Kopia av moderns härstamning (om denne inte redan finns i Blå Basen)
 • Kopia av ägarintyg om stoet är registrerat i annan förening än SWF
 • Kopia på fodervärdsavtal om fölet registreras av annan än stoägaren
 • Kopia på köpehandling om fölet registreras av annan än uppfödaren
 • Om fölet är första avkomman undan stoet skall en DNA profil göras på modern, utan detta är inte registreringsansökan fullständig. Lämpligt att göra detta ca 4 veckor innan registreringen skall göras.
 • Om fölet är tillverkat på semin skall härstamningsverifiering med DNA mot far och mor göras.

Tänk på att den som är registrerad ägare av stoet också räknas som uppfödare om ej annat anges som ex fodervärdsavtal

Svenskfödd registreringberättigad ponny/cob registrerad senare än födelseåret

 • Ifylld blankett ”Registreringsansökan”
 • Betäckningsrapport i original
 • Signalementsbeskrivning
 • Chipmärkningsrapport
 • Streckkodsremsa/remsor
 • DNA test gjord mot modern och fadern
 • Kopia av faderns härstamning (om denne inte redan finns i Blå Basen)
 • Kopia av moderns härstamning (om denne inte redan finns i Blå Basen)
 • Kopia av ägarintyg om stoet är registrerat i annan förening än SWF
 • Kopia på fodervärdsavtal om fölet registreras av annan än stoägaren
 • Kopia på köpehandling om fölet registreras av annan än uppfödaren
 • Om fölet är första avkomman undan stoet skall en DNA profil göras på modern, utan detta är inte registreringsansökan fullständig. Lämpligt att göra detta ca 4 veckor innan registreringen skall göras.
 • Om fölet är tillverkat på semin skall härstamningsverifiering med DNA mot far och mor göras.

Tänk på att den som är registrerad ägare av stoet också räknas som uppfödare om ej annat anges som ex fodervärdsavtal

Ponny/cob registrerad senare än födelseåret tas automatiskt ur livsmedelskedjan

Svenskfödd registreringberättigad ponny/cob registrerad senare än födelseåret – X-registret *

 • Ifylld blankett ”Registreringsansökan”
 • Betäckningsrapport i original
 • Signalementsbeskrivning
 • Chipmärkningsrapport
 • Streckkodsremsa/remsor
 • Kopia av faderns härstamning (om denne inte redan finns i Blå Basen)
 • Kopia av ägarintyg om stoet är registrerat i annan förening än SWF
 • Kopia på fodervärdsavtal om fölet registreras av annan än stoägaren
 • Kopia på köpehandling om fölet registreras av annan än uppfödaren
 • Om fölet är tillverkat på semin skall härstamningsverifiering med DNA mot far och mor göras.

Tänk på att den som är registrerad ägare av stoet också räknas som uppfödare om ej annat anges som ex fodervärdsavtal

Ponny/cob registrerad senare än födelseåret tas automatiskt ur livs-medelskedjan

*) Ponnyer och cobbar som registrerats i X-registret kan inte visas på officiell utställning eller få en avkomma som kan registreras i vårt huvudregister för rasrena welshar. De kan dock användas i wpb aveln och de får också delta på tävlingar arrangerade av klubbar och/eller föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet.

Tilläggsregistrering av importerad ponny/cob med godkänt pass i annan förening

 • Ponnyns identitet ska styrkas av godkänd id-kontrollant
 • Signalementsbeskrivningen måste vara ifylld i passet.
 • Ifylld blankett ”Registreringsansökan”
 • Passet i original
 • Kopia på köpehandling som styrker äganderätt till ponny/cob
 • För ponny/cob importerad från UK, ska passet vara stämplat EXPORTED i ägarrutan av WPCS för att kunna registreras i huvudregistret i Sverige. Om inte, ska passet skickas tillbaka till WPCS för att stämplas alternativt så kan ägaren välja att registrera ponnyn/cobben i X-registret *

Registrering av svenskfödd ponny/häst med minst 12,5% welshinslag med godkänt pass i annan förening

 • Ifylld blankett ”Registreringsansökan”
 • Passet i original
 • Kopia av köpehandling om nuvarande ägare inte är inskriven i passet

Pass till äldre ponny/cob med äldre registreringsbevis

 • Ifylld blankett ”Registreringsansökan”
 • Registreringsbevis i original
 • Signalementsbeskrivning
 • Chipmärkningsrapport
 • Streckkodsremsa/remsor
 • Kuvert med tagel för arkivering
 • Kopia på köpehandling som styrker äganderätt till ponny/cob

Registrering av ponny med pass som ej är EU godkänt – WPCS Pass är godkänt

 • Ifylld blankett ”Registreringsansökan”
 • Pass/registreringsbevis i original
 • Signalementsbeskrivning
 • Chipmärkningsrapport
 • Streckkodsremsa/remsor
 • Kuvert med tagel för arkivering
 • Kopia på köpehandling som styrker äganderätt till ponny/cob

Utbyte av skadat pass eller felaktigt pass t.ex. ändring av färg och/eller tecken

 • Ifylld blankett ”Registreringsansökan”
 • Passet i original
 • Kopia av köpehandling om nuvarande ägare inte är inskriven i passet
 • Ny signalementsbeskrivning om det gamla passet är tillverkat före 2011

Chipmärkning

 • Ifylld blankett ”Registreringsansökan”
 • Chipmärkningsrapport
 • De streckkodsremsor som blivit över

Kontrollera att en streckkodsremsa blivit inklistrad i ditt pass

Export

 • Ifylld blankett ”Registreringsansökan”
 • Pass i original
 • Uppgifter om ny ägare och exportland

Kastration

 • Ifylld blankett ”Registreringsansökan”

Veterinären fyller i passet

Hästen avliden

 • Hästens pass skickas till registrator. Om man efter makuleringen vill ha passet åter ska detta anges och skicka med ett frankerat kuvert. I annat fall kommer passet att destrueras.
 • Blanketten ”Registreringsansökan” används.

Har ditt pass förkommit?

Ansökan om nytt pass ska göras skriftligen av ägaren till ponnyn eller den person som ansvarar för ponnyn. Vi behöver då:

 • Ifylld blankett ”Registreringsansökan”
 • Vidimerad kopia av köpekontrakt eller liknande handling som styrker vem som äger ponnyn/cobben
 • Identitetskontroll av ponnyn, ny signalementsbeskrivning och avläsning av chip eller ny signalementsbeskrivning och chipmärkning. Vid oklara fall kan DNA test mot mor och far behöva göras

Sedan händer följande

 • Vi annonserar på SWFs hemsida under rubriken ”Dödande av originalhandling”
 • Eventuella protester mot detta ska vara SWF tillhanda inom 30 dagar
 • Har inga protester inkommit inom föreskriven tid utfärdar SWF ett ”duplikatpass”

OBS! Ponny/cob med duplikatpass kan ej användas i livsmedelsindustrin

*) Förklaring av X-registret eller ”9000-serien”

I detta register hamnar ponnyer och cobbar som har en:

 • i Sverige icke licensierad/icke avelsgodkänd fader eller moder registrerad i 9000-serien
 • en ponny, cob eller wpb som registreras senare än födelseåret och där man ej vill DNA-testa den mot föräldrarna
 • Ponny/cob importerad från UK som saknar EXPORT-stämpel i passet

Ponnyer och cobbar som registrerats i X-registret kan inte visas på officiell utställning eller få en avkomma som kan registreras i vårt huvudregister för rasrena welshar. De kan dock delta på tävlingar arrangerade av klubbar och/eller föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet.

Ej utlösta pass

Skickas ut mot extra avgift vid efterfrågan

 

Den här sidan har följande undersidor.