Kontaktpersoner

För övergripande frågor till föreningen, maila oss gärna på info@swf.nu
Till arrangörer av aktiviteter utanför föreningen
Nedanstående adresser vill vi gärna ha in följande information på:
Utställningsresultat: beckeringer@gmail.com
Treårstest & Kvalitetsbedömningar: ungbed@swf.nu
Kvalitetsboksvisningar: kvalbok@swf.nu
Ordförande i SWF
Tillförordnad ordförande fram
tills nästa årsmöte är
Vice ordförande Ann Wadström
ordforande@swf.nu
Vice ordförande i SWF
Ann Wadström
Barne-Åsaka Esstorp 703
465 95 Nossebro
tfn 0708-237 449
ann@humlegarden.info
Ordförande i Syd-Welsh
Janni Wivel
Mala 3306
282 65 Bjärnum
tfn 0709-180937
ordf@sydwelsh.com
Registrator
Maria Carlsson
Djup 13
774 99 By Kyrkby
tfn 0702-87 38 38 (vardagar kl 10-12)
registrator@swf.nu
Biträdande registrator
Alma Hedskog
Olstorps byväg 5
443 61 Stenkullen
tfn 0730-22 92 77 (vardagar kl 17-19)
alma@swf.nu
Kansli / Sekreterare
Marie Nilsson
Stavsborgsvägen 61
179 97  Färentuna
08-560 43 426, 070-768 93 33
sekreterare@swf.nu
Språngrulleansvarig, betäcknings- och fölredovisning
Ann Wadström
Barne-Åsaka Esstorp 703
465 95 Nossebro
tfn 0708-237 449
hingstar@swf.nu
Hingstlicenser
Ann Wadström
Barne-Åsaka Esstorp 703
465 95 Nossebro
tfn 0708-237 449
hingstar@swf.nu
Utställningsansvarig
Marie Nilsson
Stavsborgsvägen 61
179 97  Färentuna
08-560 43 426, 070-768 93 33
sekreterare@swf.nu
Utställningsresultat
Inger Becker
Sävsjön Ekbäcken 1
615 94 Valdemarsvik
0123-100 07, 0702-096157
beckeringer@gmail.com
Kvalitetsbok och Kvalitetsbokföringsbevis
Susanne Lindh
Kyrketorp Mästaregården 1
521 62 Stenstorp
073-977 13 59
kvalbok@swf.nu
Diplom (hingstar och ston)
Susanne Lindh
Kyrketorp Mästaregården 1
521 62 Stenstorp
073-977 13 59
kvalbok@swf.nu
WPCS / Internationella kontakter
Ylva Lindh
Kestad Simberg 1
533 96 Götene
tfn 0706-619 887
info@swf.nu
Marie Nilsson
Stavsborgsvägen 61
179 97  Färentuna
08-560 43 426, 070-768 93 33
sekreterare@swf.nu
Representanter i SPAF
Ordinarie
Ann Wadström
Barne-Åsaka Esstorp 703
465 95 Nossebro
tfn 0708-237 449
ann@humlegarden.info

Aina Kjellstrand
Österbrogatan 44
385 34 Torsås
tfn 0706-909 103
aina.k@hotmail.se

Suppleanter

Stephanie von Arnold
Hofsta säteri
640 20 Björkvik
tfn 0706-100 514
angvaktarns@hofsta.se

Birgitta Funk
Klev 1
574 73 Landsbro
tfn 0705-757 949
birgittafunk53@gmail.com

Representant i SH
Aina Kjellstrand
Österbrogatan 44
385 34 Torsås
tfn 0706-909 103
aina.k@hotmail.se

Ann Wadström
Barne-Åsaka Esstorp 703
465 95 Nossebro
tfn 0708-237 449
ann@humlegarden.info

Ylva Lindh
Kestad Simberg 1
533 96 Götene
tfn 0706-619 887
ordforande@swf.nu
ylva@simb.se
Ungdomsansvarig
Alma Hedskog
Olstorps byväg 5
443 61 Stenkullen
 
Kassör
Margareta Johnsson
Örsås Tallbacken 2
512 94 Svenljunga
kassor@swf.nu
Revisorer
Ordinarie
Marie Larson
Björsebovägen 5
385 33 Torsås
tfn 0706-883 311
marie@welshponny.se

Mats Olsson
Holmsbergs Gård
388 92 Ljungbyholm
tfn 0480-300 34
info@holmsberg.se

Suppleanter
Cecke Larsson
Lotta Sandberg
Valberedning
Jenny Nilsson (sammankallande)
jen.nilsson92@gmail.com
Annelie Andersson
Gunn Johansson
Ingela Johansson
Tidningen Welshponny-Nytt
Frida Johansson
Ågårdsgatan 3
331 34 Värnamo
tfn 0370-802 28 0705-831 199
redaktor@swf.nu
Medlemsregister
Frida Johansson
Ågårdsgatan 3
331 34 Värnamo
tfn 0705-831 199
redaktor@swf.nu
Försäljning
Camilla Johansson
Änghagen Bransteby
457 55 Rabbalshede
tfn 0707-520 971
calle_milla2@hotmail.com
Priser – rosetter & plaketter
Ann Wadström
Barne-Åsaka Esstorp 703
465 95 Nossebro
tfn 0708-237 449
ann@humlegarden.info
Vandringsprisansvarig
Sara Hedskog
Olstorps Byväg 5
443 61 Stenkullen
tfn 0737-743200
sara.hedskog@gmail.com
Domarutbildning
Gunn Johansson
Jutagården
443 38 Lerum
tfn 0302-133 27, 0708-133 277
burhultstuteri.ridskola@telia.com
Materialförvaltare
Carina Henriksson
Bärnstensgatan 15
263 58 Strandbaden
tfn 0761-822 123
carinamhenriksson@hotmail.com
 
Mässansvarig Göteborg
Aina Kjellstrand
Österbrogatan 44
385 34 Torsås
tfn 0706-909 103
aina.k@hotmail.se
Mässansvarig Stockholm
Stephanie von Arnold
Hofsta säteri
640 20 Björkvik
tfn 0730-600 565
angvaktarns@hofsta.se
Svensk Welshponny Årsbok
Inger Becker
Sävsjön Ekbäcken 1
615 94  Valdemarsvik
tfn 070-209 61 57
beckeringer@gmail.com
AGRIA-Ansvarig
Camilla Johansson
Änghagen Bransteby
457 55 Rabbalshede
tfn 0707-520 971
calle_milla2@hotmail.com
Welshmästerskapen
Sara Isaksson
Kagagatan 11
582 37 Linköping
0722-439839
Kvalitetstävlansansvarig 
Susanne Lindh
Kyrketorp Mästaregården 1
521 62 Stenstorp
073-977 13 59
kvalbok@swf.nu
 
Webmaster
Alma Hedskog
hemsida@swf.nu