Nyhetsbrev

NYHETSBREV FEBRUARI 2021. 

Februari kylan har satt sin klo i oss och coronan likaså. 

Men snart är våren här igen och vi får hoppas det blir bättre på virusfronten och alla kan bli vaccinerade. Nu längtar vi att få träffas på våra utställningar och andra sammankomster. Om ni går i tankarna att vilja  anordna en lokal utställning så går det bra att ansöka om detta när som vi har ingen deadline. Vi väntar på att snart få köra igång i Blå Basen och att alla kan anmäla sina welshar till årets  sommarpremieringar. 

Några har redan anmält till vårt nya, SWF CUP.  

Styrelsen jobbar med ett förslag om hur licensierade hingstar skulle kunna individ och avkomme värderas,  detta kommer att läggas ut på hemsidan. 

Årsmötet 2021 är nu bestämt till den 5 juni i Värnamo, ute i det fria eller inne i stort ridhus beroende på väder. Nytt angående årets Riksutställning på Axevalla travbana är att de kräver att våra ponnyer skall vara A2  vaccinerade, så det är hög tid för er som går i tankarna att visa och inte har er ponny vaccinerad att börja nu. Propositionen kommer inom kort.  

Den 21 april träder en ny djurhälsoförordning i kraft, Animal Health Law (AHL), vilket beslutats av EU. Det  främsta syftet är att förbättra djurhälsan och fokus ligger på åtgärder som ska förhindra utbrott av olika  sjukdomar. Många regler i AHL har funnits tidigare men vissa nya djurslag börjar omfattas av reglerna. Jordbruksverket arbetar för fullt med att anpassa svensk lagstiftning efter den nya förordningen och ett antal  föreskrifter har lämnats på remiss. SH är representerade i den referensgrupp som samordnas av Hästnäringens  Nationella Stiftelse och som kommer att lämna in remissvar från hästnäringen på de aktuella remisserna.  Därefter tar SJV beslut om formuleringarna i de nya lagtexterna.  

Det vi vet redan nu kommer införas och blir en stor förändring för den som håller häst, kallad aktör i  lagstiftningen, är att hästanläggningar ska vara registrerade hos Jordbruksverket. Likaså ska hästarna  ”folkbokföras” på den anläggning där hästen normalt sett hålls. Om hästen flyttar till en annan anläggning och  ska vistas där i minst 30 dagar ska den person som driver den nya anläggningen registrera att hästen befinner  sig där. Jordbruksverket har tagit fram en e-tjänst för att dessa uppgifter ska kunna registreras.  Vidare kommer det att bli krav på att den häst som chipmärks från 21 april ska märkas med ett godkänt chip  som har svensk landskod. Jordbruksverket ansvarar för att godkänna chiptillverkare och kommer att  tillhandahålla en lista över vilka chip som är godkända att använda för märkning av häst. Jordbruksverket har  samlat information om AHL på sin sida och uppdaterar när ny information finns tillgänglig. Håll koll på sidan och  sprid att den:https://jordbruksverket.se/AHL 

Brexit har trätt i kraft och det kommer inte att bli lika lätt för oss att importera från Storbritannien. Men visst  kommer det att gå om än lite krångligare och dyrare.  

Läste också på FB vad WPCS skrev angående registreringar av föl födda i annat land. Detta har vi ju vetat något  år fast ingen har vilja erkänna att det kommer att bli så, man har haft förhoppningarna till WPCS att de på  något sätt skulle ha fixat så att de fortfarande kunde göra pass till dessa. Det är varken Brexit eller WPCS fel,  detta hade ju hänt oavsett om UK stannat kvar eller inte, det är ju regler uppsatta från EU kommission för ett  antal år sedan som tagit lite tid att verkställa. Vi har här med originalet på engelska ifrån WPCS och en  computer översättning till svenska, håll till godo: 

Overseas Registrations 

A statement in response to queries from Non-UK breeders of Welsh Ponies, Cobs and their partbreds. Following the UK’s departure from the EU, post Brexit, the Welsh Pony and Cob Society is unable to legally produce  passports for Welsh Ponies and Cobs domiciled in EU member state countries. 

However, mindful of those WPCS members and breeders, from within the EU countries who wish to continue to support the  mother Society, and to ensure the cohesive gathering of the pure-bred gene pool for future generations, the Society is  working on a way forward to enable those breeders to continue to register their stock. 

The Society has been in constant discussion with the Welsh Government as the Passport legislator, to look at ways to enable  the continuation of registering and recording animals in the Welsh Stud book who are not based or bred in the UK. Whilst empathising with those breeders who would like a quick answer to their queries in these uncertain times, the WPCS  would like to offer reassurance that every effort is being made to find a future-proofed way forward.  An announcement will be shared as soon as the feasibility, practical and legal aspects have been agreed. 

In the meantime, breeders in EU countries should passport their Welsh ponies, Cobs and Partbreds with the daughter  societies in their country of origin. 

Utländska medlemmars Registreringar 

Gör här ett uttalande som svar på frågor från icke-brittiska uppfödare av welsh ponnyer, Cobs och partbreds. Efter Storbritanniens utträde ur EU, efter brexit, kan Welsh Pony and Cob Society inte lagligt producera pass för welsh  ponnyer och cobs med hemvist i EU:s medlemsländer. 

Men med tanke på de WPCS-medlemmar och uppfödare, från EU-länderna som vill fortsätta att stödja moderföreningen,  och för att säkerställa en sammanhållen insamling av den renrasiga genpoolen för kommande generationer, arbetar  föreningen på en väg framåt för att dessa uppfödare ska kunna fortsätta att registrera i WPCS. Föreningen har varit i ständig diskussion med den walesiska regeringen som Passport lagstiftaren, att titta på sätt att  möjliggöra fortsatt registrering och registrering av djur i welsh Stud bok som inte är boende eller uppfödda i Storbritannien. Samtidigt som de uppfödare som vill ha ett snabbt svar på sina frågor i dessa osäkra tider, vill WPCS försäkra sig om att alla  ansträngningar görs för att hitta en framtidssäkrad väg framåt.  

Ett tillkännagivande kommer att delas så snart genomförbarheten, de praktiska och rättsliga aspekterna har  överenskommits.  

Under tiden bör uppfödare i EU-länderna registrera sina welsh ponnyer, Cobs och Partbreds med dotterföreningarna i sitt  ursprungsland. 

SWF styrelse i februari.


SWF NYHETS BREV NOVEMBER.
Med facit i hand var det tur att vi avblåste vår konferens i så god tid att vi inte behövde betala något.
Från det senaste styrelsemötet.
*Beslutat att teckna avtal med SH, när detta är klart kommer våra welshar att registreras i Blå Basen,
sommarpremieringarna öppnas för alla welshar. En del utav detta är tidigare skrivit i WPnytt. I nästa
nummer kommer det mer detaljerat vad som ingår och hur det skall genomföras.
*Hingstvisning för Kvalitetsboken är planerad att kunna genomföras helgen 20-21 mars, en utav
dessa dagar.
*Welsh Mästerskapen 2021 kommer att hållas för hoppning i Värnamo vecka 21 och dressyren i
Lerum någon gång i september/oktober. Nya regler har tagits fram för dressyren dessa kommer att
publiceras i WPnytt.

  • Welshponny och Cob Cup, blir något nytt från 2021, regler kommer snart att publiceras.
  • Riks utställningen 2021 kommer att ersätta årets inställda riks med samma plats, domare mm.
  • De motioner som inte behandlades på årsmötet kommer upp på årsmötet 2021.
    SWF:s styrelse 12 november 2020

SWF NYHETS BREV SEPTEMBER. Nu går vi in i en ny månad oktober, styrelsen har haft flertal möten online vilket fungerar mycket bra. Tråkigt nog bestämde vi oss för att avblåsa welsh konferensen. Det var inte många som hade anmält sig till konferensen, vi förstår att man i dessa dagar inte gärna vill samlas i större grupper. Vi kommer att genom hemsidan och vår FB sida få ut det som vi skulle ha presenterat på konferensen. Vi väntar fortfarande på att få en prislapp från SH vad det kan kosta föreningen att få över vår webbstambok till blå basen. Vad medlemmarna kommer att få betala för sina pass m.m. skrev vi om i WPnytt och ingen har höjt sin röst eller beklagat sig, så styrelsen är inne på att om avgiften är överkomlig så är det bara att köra på. Detta vill vi ha gjort ganska så snart med tanke på att det blir nya passförordningar. Passen kommer att bli i tre delar, identifieringsdel, härstamningsdel och veterinärmedicinsk del. Ingen har väl undgått att höra om de nya EU reglerna och att alla anläggningar med hästar ska registreras. Men om det bara ska gälla de som driver verksamhet eller alla är nog inte helt klart för dem ännu. Registret över hästarna skall var kopplat ihop med hästdatabasen. Hästen är hemmahörande på anläggningen om den är där i en månad eller mer. Man skall journalföra hästarna så att man kan visa upp detta vid eventuell kontroll. Man skall även föra journal på när hästar föds, dör och förflyttas mellan olika anläggningar men än så länge är det inte helt klart vad som menas med förflyttning. I EU direktiven står det djurets identitetskod skall innehålla landskoden för den medlemsstat där identifieringsmärket anbringats djuret. Jag deltog i ett online möte med WPCS och alla dotterföreningar och denna fråga var väldigt het. Alla länder sa att från och med den 21/4 2021 är det förbjudet att registrera sina föl i annat än födelse landet. Här ombads WPCS att ta med frågan till Defra och EU om att dotterföreningarnas medlemmar skall kunna registrera i UK även i fortsättningen. Vissa länder för ju inte egen stambok så här kan det bli problem. Men å andra sidan sägs det att registrering i stamboken inte är ett lagkrav. Om olika delar av passet kan skapas i olika länder hur gör man då rent praktiskt. Det sägs i Sverige att passförordningen skall göras om tidigast 2022, men de andra dotterföreningarna vidhöll 2021. Den här information har jag plockat från olika delar och det är inget jag kan med säkerhet säga att så här är det. Det finns mycket att läsa på Jordbruksverkets hemsida. Tillbaka till online mötet med WPCS och alla dotterföreningar. Brexit tog upp en stor del utav mötet och fortfarande hänger mycket i luften beroende på avtal eller inte. WPCS har ansökt om fler tullstationer men dessa ligger utefter Wales kusten så vad hjälper det oss, vi får hoppas att det tillkommer en till i Holland så de hästar som fortsättningsvis kommer att importeras från UK inte behöver åka via Frankrike. Det beslutades även att den Internationell welshutställning ska hållas Aachen 28-29 augusti 2021. Våra reglementen har reviderats och ligger nu på hemsidan, inga stora förändringar. I hingstreglementet är domarkåren nedbantad. En ordf, en vice ordf, en ledamot och en suppleant som träder in om ledamot får förhinder etc. Det blir dyrt att involvera för många personer. Welsh partbred överens stämmer med SWF’s avelsprogram. Tvååringar är välkomna. Steg II. Höjd och längd i bruksprovs hoppningen samt att du inte behöver sitta ned i gångartsprovet. I sto reglemente är det förtydligande om anmälan till kvalitetsboken, poängskala – avkommepoäng finns tillägg. Vi har också reviderat reglerna för förärvningsdiplomen. Nu väntar vi med spänning vad Ann Wadström sammanfattat av hingst och betäcknings resultat. Ni har väl inte glömt att skicka in. Innan året tar slut blir det två unghästutställningar eventuellt tre, en i SydWelsh en i Lerum och kanske en i Avesta. Passa nu på att visa era unghästar och era treårs ston för kvalitetsboken. Lerum den 2020-09-30 Gunn Johansson med styrelsen.

SWF NYHETS INFO JULIDå har vi haft vårt första styrelsemöte efter årsmötet. Vi gjorde som så många idag, jobbade hemifrån. Vi var uppkopplade på nätet och det gick förvånansvärt bra. Här får ni ta del utav lite som sades/beslutades. Vi kommer att försöka få till ett modernare Nyhetsbrev, håll koll på hemsidan det kommer att finnas instruktioner hur man får till sig detta på mailen. Hemsidan kommer också att få en ny webmaster inom kort. Vi försöker samla ihop allt SWF material som kan finnas hos medlemmar, om ni har något hör av er till Camilla Johansson. Ni som beställt passfodral får vänta, dessa är på omvägar i Indien!! Har ni några funderingar kring er beställning kontakta Camilla Johansson. På nätet kommer vi dels att anordna en foto tävling och vinnaren får en Agria akutväska. En annorlunda riksutställning likt den Maria Carlsson hade på FB kommer. Där kan ni delta med era ponnyer/cobbar, det skall vara årets foto samt svenskägda ponnyer/cobbar. Tanken hade väckts tidigare i år av styrelsen att ansöka om att få hålla den Internationella Welsh utställningen 2023. 2023 skall Frankrike anordna, så isåfall skulle detta gälla 2025. Det är ju ett mycket stort och omfattande åtagande, så här önskar vi få in er medlemmars åsikter och framför allt er arbetsinsats. Hör av er till utställning ansvarige Agnetha Hjortsparre. Welshkonferensen 14-15 november är redan bokad till Scandic i Jönköping, hoppas verkligen vi kan genomföra detta ”Extra medlemsmötet”. Det kommer att avsättas mycket tid för medlemmarna där vi dels går genom alla motionerna och information om JBV:s nya passhanteringar. Vi kommer även diskutera om det kanske är dags att ta ett kliv in i SH vi skall också gå genom den årliga hingstredovisningen. Vi kommer även att ha en ny spännande gästföreläsare. Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 15 augusti, så har ni medlemmar något ni vill att vi skall ta upp hör av er innan dess. Lerum den 19/7 2020 Gunn Johansson med styrelsen.