Registrering & ägarbyte blanketter

 

Har fått till mig att det finns en del frågor angående tilläggsregistrering på häst med utländskt pass.

Detta gäller alla hästar som är mer än 90 dagar i ett annat land, eller har varit mer än 90 dagar i ett annat land. Undantaget är hingstar som ska vara en avelssäsong. Ska vara ansökt inom 30 dagar.

Anmälan skickas till föreningens registrator.

Maria Carlsson
Djup 13
774 99 By Kyrkby

Från och med 1/1 2016  skall även en id kontrollant tittat på passet och gjort en kontroll att det är rätt häst/pass chip konturdiagram.