Medlemskap

Medlemsavgiften betalas in på PG 30202-6 eller med swish till 123 353 8493.

Mail skickas till medlem@swf.nu  med nedan angivna uppgifter så vet vi vem medlemskapet i SWF avser. Vänligen fyll i  om ni även önskar medlemskap i Syd Welsh. Bifoga gärna ett meddelande om ni har någon uppgift ni vill förtydliga. Ditt medlemsnummer finner du på adresslappen på av varje nummer av Welshponny-Nytt.

Skicka mail till medlem@swf.nu med:

Rubrik: Medlemskap SWF

Namn:
Adress:
Postnummer:
Telefonnummer:
Personnummer:
Mail:
Stuterinamn:
Medlemskap i Syd-Welsh:
Hemsida:

OBS! SWF skickar ej ut någon faktura, utan det är Er inbetalning som gör medlemskapet gällande.

Kostnader 2024:
Medlemskap SWF: 350 kr per kalenderår

Eventuellt tillägg:
Medlemskap Syd Welsh: + 75 kr (total kostnad 425 kr)
Familjemedlemskap Syd Welsh: + 125 kr (total kostnad 475 kr)

För betalning från utlandsboende
Bank: NORDEA
IBAN: SE65 9500 0099 6034 0030 2026
BIC: NDEASESS

  • Tidningen ”Welshponny-Nytt” utkommer fyra gånger per år
  • ”Svensk Welshponny Årsbok” – sammanställd och skriven av Inger Becker. Utkommer varje vår
  • SWF anordnar flera utställningar per säsong
  • Hingstvisning för kvalitetsboken
  • Welshkonferans en gång om året m.m.
  • Hingstar i avel visas med i hingstlistan med fullständig information
  • 5% rabatt på hästförsäkringar i Agria
  • Rabatt på registeringsärenden, samt på flera evenemang arrangerade av SWF