Medlemskap

Medlemsavgiften betalas in på PG 30202-6.

Fyll gärna i nedanstående formulär med angivna uppgifter så vet vi att det avser medlemskap i SWF. Vänligen fyll i den klickbara rutan om ni även önskar medlemskap i Syd Welsh. Bifoga gärna ett meddelande om ni har någon uppgift ni vill förtydliga. Ditt medlemsnummer finner du på adresslappen på av varje nummer av Welshponny-Nytt.

OBS! SWF skickar ej ut någon faktura, utan det är Er inbetalning som gör medlemskapet gällande.

Kostnader 2020:
Medlemskap SWF: 300 kr

Eventuellt tillägg:
Medlemskap Syd Welsh: + 75 kr (total kostnad 375 kr)
Familjemedlemskap Syd Welsh: + 125 kr (total kostnad 425 kr)

För betalning från utlandsboende
Bank: NORDEA
IBAN: SE65 9500 0099 6034 0030 2026
BIC: NDEASESS

  • Tidningen ”Welshponny-Nytt” utkommer fyra gånger per år
  • ”Svensk Welshponny Årsbok” – sammanställd och skriven av Inger Becker. Utkommer varje vår
  • SWF anordnar flera utställningar per säsong
  • Hingstvisning för kvalitetsboken
  • Welshkonferans en gång om året m.m.
  • Hingstar i avel visas med i hingstlistan med fullständig information
  • 5% rabatt på hästförsäkringar i Agria
  • Rabatt på registeringsärenden, samt på flera evenemang arrangerade av SWF