Medlemskap

Vår integritetspolicy hittar du här

Medlemsavgiften betalas in på PG 30202-6.

Fyll gärna i nedanstående formulär med angivna uppgifter så vet vi att det avser medlemskap i SWF.
Vänligen fyll i den klickbara rutan om ni även önskar medlemskap i Syd Welsh.
Bifoga gärna ett meddelande om ni har någon uppgift ni vill förtydliga.
OBS! SWF skickar ej ut någon faktura, utan det är Er inbetalning som gör medlemskapet gällande.

Kostnader 2019:
Medlemskap SWF: 300 kr

Eventuellt tillägg:
Medlemskap Syd Welsh: + 75 kr (total kostnad 375 kr)
Familjemedlemskap Syd Welsh: + 125 kr (total kostnad 425 kr)

För betalning från utlandsboende
Bank: NORDEA
IBAN: SE65 9500 0099 6034 0030 2026
BIC: NDEASESS

  • Tidningen ”Welshponny Nytt” utkommer fyra gånger per år
  • ”Svensk Welshponny Årsbok” – sammanställd och skriven av Inger Becker –
    utkommer varje vår
  • SWF anordnar tre till fem utställningar per säsong
  • Hingstvisning för kvalitetsboken
  • Avelskonferans en gång om året m.m.
  • Hingstar i avel visas med i hingstlistan med fullständig information
  • Möjlighet att annonsera Till Salu-hästar på hemsidan. Annonsen ligger kvar i tre månader.
  • 5% rabatt på hästförsäkringar i Agria