Fölrapportering

Här finns uppdaterad information om hur du rapporterar ett resultat av betäckning.

Rapportera fött föl 2022