Uppdateringar/nyheter


Proposition för Svenska Welshponny och Cobföreningens
  Swedish National Virtual Show 12 september 2020


Riks 2020

På grund av det osäkra läget angående Covid-19 (Corona) har Swf:s styrelse beslutat att inte genomföra RIKS-utställning 2020. Istället satsar vi på att ha ett försenat 50 års Jubileum 2021.

Då läget är som det är och redan nu är halva årets utställningar inställda, ger vi de ponnyer, som är tre år 2020 och inte får möjlighet att visas i år, möjlighet att visa för kvalitetsboken som fyraåringar 2021 och om de erhåller tillräckliga poäng även få diplom.


Nyheter från styrelsen

Styrelsen har haft sitt första möte efter årsmötet. De gjorde som så många idag, jobbade hemifrån. Här kan du ta del av lite som sades / beslutade