Ston & Unghästar

Information om Kvalitetsboken för ston

Storeglementet hittar du här

Vilka ston kan visas?

3-åriga ston kan visas vid två tillfällen/år för införande i kvalitetsboken, där bägge resultaten noteras.

4-åriga och äldre ston kan endast visas vid ett tillfälle/år för införande i kvalitetsboken.

Efter införande i kvalitetsboken kan man visa flera gånger för höjning av avelsvärde.

När kan stoet visas?

Stoet kan visas på av SWF arrangerade utställningar, såväl riks som lokal samt andra officiella utställningar, SH premieringar, 3 årstester och kvalitetsbedömningar, med av SWF godkänd domare.

Hur anmäler jag stoet och vad händer därefter?

  1. Ladda ner och/eller tryck direkt ut anmälningsblanketten från SWF:s hemsida.
  2. Kopiera passets identitetssidor (namn, registreringsnummer och härstamning tre led).
  3. Skicka anmälningsblankett och passkopior med fysisk post till Susanne Lindh, Kyrketorp Mästaregården 1, 521 62 Stenstorp. Anmälan till kvalitetsboksvisningar skall ske före planerad visning. Anmälan som skickats på annat sätt än med fysisk post godtas ej!
  4. Anmälningsavgiften om 275 SEK/sto skall i samband med att du skickar in anmälningsblanketten betalas till SWF:s pg 30202-6. Ange ”Kvalitetsbok” och stoets namn som meddelande. Om betalning ej skett räknas anmälan som återtagen. OBS! Har du ett 3-årigt sto betalar du endast en anmälningsavgift om 275 kr även om du visar två gånger.
  5. Visa ditt sto på den planerade aktiviteten. Lycka till!
  6. Senast en månad efter visning, men gärna betydligt tidigare, skall du med fysisk post skicka kopia av protokollet, med mankhöjden angiven, till mig enligt adress ovan. Detta gäller oavsett vilka poäng eller vilken medaljvalör ditt sto fick. Kopior som skickats på annat sätt än med fysisk post godtas ej!
  7. Om ditt sto erhöll 38 poäng eller mer alternativt guldmedalj på poänglös visning blir hon införd i kvalitetsboken. Då vill jag även ha en fin bild på stoet. Bilden kan med fördel skickas digitalt till kvalbok@swf.nu. Glöm inte att ange både stoets och fotografens namn.
  8. I samband med att SWF har sin årliga konferens, vanligtvis i november, delas rosetter, kvalitetsboksbevis och avelsdiplom ut till stoägarna vars ston införts i kvalitetsboken. Finns det inte möjlighet att delta på konferensen skickas stoets utmärkelser till stoägaren i efterhand.
  9. En sammanställning av de införda stona kommer därefter att finnas på SWF:s hemsida.

Från och med 2010 publiceras Kvalitetsboken endast på hemsidan.