Kvalitetsboken info

3-åriga ston kan visas för införande i Kvalitetsboken på utställning anordnad av Svenska Welshponny & Cobföreningen och andra föreningar med domare godkända av SWF.
3-åriga ston kan även visas vid 3-årstest för införande i Kvalitetsboken. 3-åriga ston kan visas vid två tillfällen och båda tillfällena skall redovisas genom kopia av protokoll till Marie Nilsson, Stavsborgsvägen 61, 179 97  Färentuna.
Äldre ston kan endast visas vid ett tillfälle/år för införande i Kvalitetsboken.

De kan dock visas vid flera tillfällen för höjning om förändringar i underlaget för
bedömningen föreligger. I samtliga fall gäller det att anmälningsblankett som finns att ta fram nedtill på denna sida skall skickas ifylld till Marie Nilsson i samband med anmälan till utställningen som skickas till den som finns angiven i propositionen.
Anmälan till Marie Nilsson skall åtföljas av kopia av pass.
Anmälningsavgiften för införande i Kvalitetsboken 250 kr inbetalas i samband med anmälan till Marie Nilsson till SWF:s konto 3 02 02-6. Ange tydligt vad det gäller. Direkt efter utställningen skickas kopia av exteriörprotokollet till Marie Nilsson tillsammans med ett foto (kan skickas digitalt).
Ponnyn skall mätas. Det finns möjlighet till att göra det på utställningsplatsen.

Mer information hittar du i reglementet här: Kvalitetsbokens Storeglemente

Från och med 2010 publiceras Kvalitetsboken endast på hemsidan.

Kvalitetsboken åren 2005 – 2009 kan beställas från:

Maria Axberg-Fagerlind
Edenberga 448
312 95 LAHOLM
tfn 0708- 133 201
storspovens@gmail.com

Du kan ringa Maria för vidare upplysning
Glöm inte att meddela fullständigt namn och adress
Utskick sker mot postförskott

Det är en pärm med lösblad. Pärmen innehåller ston visade på sommarpremiering och som erhållit minst 38 poäng samt de hingstar visade för kvalitetsbokföring som erhållit minst 40 poäng.
Förutom dessa finns ston och hingstar med som erhållit höjd kvalitetsklass
Varje ponny har en egen sida, de allra flesta med foto.

Band I innehållande ston och hingstar visade 2005, 2006 och 2007   SKR 300:- + porto och postförskott

Band II innehållande ston och hingstar visade 2008  SKR 150:- + porto och postförskott

Kompletteringar innehållande visade ston och hingstar  2005 – 2009   SKR 50:- + porto och postförskott

 

Den här sidan har följande undersidor.