Dödande av originalhandlingar

Här sker annonsering gällande dödande av originalhandling.

Svarstid för eventuella protester, gentemot dödningen, är en månad. Om inga protester har inkommit inom 30 dagar efter angivet datum i annonsen kan ett nytt pass och/eller ägarintyg utfärdas.

Protester med tydlig redogörelse samt fullständiga kontaktuppgifter skickas till:
Svenska Welshponny & Cobföreningen, c/o Maria Carlsson, Djup 13, 774 99 By Kyrkby eller till registrator@swf.nu


2022-03-16
Hästpasset för  Rambo III – 87-08-0394  är anmält förkommet. Nytt hästpass kommer utfärdas tidigast 2022-04-16.

2017-07-10
Pass till Tortebo Lady Duchess 37-10-2077 är anmäld förkommen av Christina Karlsson.

Ny ägarhandling kommer att utfärdas tidigast 2017-08-10.

2017-07-11
Pass och ägarhandlingen till Ironhill Friscoserena, 36-10-8596 är anmäld förkommen av Polismyndigheten. Ny ägarhandling kommer att utfärdas tidigast 2017-08-11.

2017-07-11
Pass och ägarhandlingen till Responsibility, 36-15-9233 är anmäld förkommen av Polismyndigheten. Ny ägarhandling kommer att utfärdas tidigast 2017-08-11.

2017-07-11
Pass och ägarhandlingen till Ironhill Ja Hoo, 36-07-0869 är anmäld förkommen av Polismyndigheten. Ny ägarhandling kommer att utfärdas tidigast 2017-08-11.

2017-07-11
Pass och ägarhandlingen till Ironhill Francoserena, 36-07-8212 är anmäld förkommen av Polismyndigheten. Ny ägarhandling kommer att utfärdas tidigast 2017-08-11